Welkom op de website van het Oranjecomité Wijdewormer

 
 

Welkom!!


Op deze website vindt u naast de historie (het Oranjecomité bestond in 2021 125 jaar!) ook alle informatie en actuele zaken over evenementen en festiviteiten, zoals uitslagen, verslagen, foto's enz.


Doelstelling

Het Oranjecomité heeft als doelstelling het organiseren van evenementen en festiviteiten voornamelijk ten behoeve van de inwoners van de polder de Wijdewormer. De festiviteiten worden gehouden rond of op nationale feestdagen welke een historische binding hebben met het Oranjehuis en de nationale bevrijding.


Organisatie

Het Oranjecomité Wijdewormer is onderdeel van de Stichting Festiviteiten Wijdewormer. Het Oranjecomité is de overkoepelende naam voor vier uitvoerende comité's:

•Het comité viering Koningsdag (27 april)

•Het comité 4 mei herdenking

•Het comité nazomerfeesten

Tevens verzorgt het Oranjecomité de jaarlijkse plaatsing en ontsteking van de kerstboom op het Wijdewormerplein.


Het Oranjecomité Wijdewormer is opgericht in 1896 en wordt volledig gevormd door een team van vrijwilligers. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Het totale comité bestaat op dit moment uit 12 leden, inclusief het dagelijks bestuur. Binnen het comité zijn de diverse taken verdeeld zoals technische werkzaamheden (opbouw van evenementen), administratieve taken en PR en sponsoring.

Het Oranjecomité laat zich regelmatig adviseren door de zogenaamde  'Raad van Advies'. In deze Raad hebben oud comitéleden zitting met een dermate staat van dienst dat hun ervaring, steun en inbreng niet gemist kan worden. Het comité telt tevens een zevental oud-leden die zijn benoemd tot erelid. Deze leden zijn langer dan 25 jaar lid van het Oranjecomité geweest, wat overigens geen grote uitzondering is.


Daarnaast zijn er talloze vrijwilligers actief, die weliswaar geen comitélid zijn, maar waar wel op gerekend kan worden bij de organisatie en opbouw van evenementen. Zonder deze vrijwilligers zou dit een onmogelijke opgave worden.

Tenslotte zijn er een groot aantal sponsors die het financieel mogelijk maken om vooral de jaarlijkse feestweek tot een geslaagd festijn te maken! 
 

We tellen af naar de feestweek 2023!