HISTORIE

 
 

Historie


Het Oranjecomité is opgericht op 16 oktober 1896 en bestond in 2021 125 jaar. Ter voorbereiding op de feesten ter ere van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina (6 september 1898) besloten veel gemeentebesturen een commissie te vormen. Zo ook in de gemeente Wijdewormer. Deze 'Oranje commissie' werd opgericht om de eerste 'Oranjefeesten' te organiseren en bestond uit de heren Konijn (voorzitter), Klaver (secretaris), Klomp (penningmeester) en Davids.
Na dit kroningsjaar bleef het Oranjecomité Wijdewormer actief en ging min of meer zelfstandig verder. Het belangrijkste evenement waren destijds de nazomerfeesten welke werden gehouden rond de verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus. Deze feesten bestonden voornamelijk uit diverse spelen in de buitenlucht (katknuppelen, volkspelen, kinderspelen, trekkerwedstrijden enz). In het Dorpshuis werd een programma aangeboden wat bestond uit variété, toneel, zang en dans.


Naast een wat sluimerend bestaan waren er ook enkele hoogtepunten. Het Oranjecomité organiseerde in 1926 het 300-jarig bestaan, in 1951 het 325 jarig bestaan en in 1976 werd nog op grootse wijze het 350-jarig bestaan van de polder de Wijdewormer georganiseerd. In 1996 werd het Oranjecomité gehuldigd voor haar 100 jarig bestaan, en ontving de toenmalig voorzitter, Henk van der Veen, van de Nederlandse bond van Oranjeverenigingen de officiële bondsvlag.

 
Verder is het Oranjecomité de organisator van alle evenementen rond de viering van Koningsdag (27 april), en de 4 mei  herdenking bij het monument aan de Pieter Slootenweg.

Bij de viering van het 350 jarig bestaan van de droogmakerij de Wijdewormer hebben vele grote artiesten van weleer destijds Neck aangedaan, zoals The George Baker Selection,  Dizzy Mans Band, BZN, Pussycat, Corry Konings, Vader Abraham, Imca Marina en vele andere grote artiesten van toen.

Ook de jaarlijkse Zeskamp voor buurtverenigingen vindt zijn oorsprong in de viering van het 350 jarig bestaan.

In 2026 bestaat de Wijdewormer 400 jaar en ook dat zal groots gevierd worden. 


De leden van het Oranjecomité


Dagelijks bestuur Stichting Festiviteiten Wijdewormer

Benno Laan (voorzitter)

Jessica Schoehuijs (secretaris)

Rob van der Hoek (penningmeester)

  

Oranjecomité leden

Frank Bijvoet                             Sloot en slobcommissie

Peter Schoehuijs                  

Pieter Brouwer

André Meester                          Zeskampcommissie

Ruud John                                Coördinatie bouwploeg                                

Herman Wouters

Onno Kuijpers

Bas Doeksen


Boeking muziek PR en Sponsoring

Onno Kuijpers                          

 

Raad van Advies

Piet Beets                               

Co Konijn ✝

Henk van der Veen

Cees den Hartog

 

Ereleden

Leo Haverkort  ✝                 

Nico de Jong (oud voorzitter)

Piet Beets

Henk van der Veen (oud voorzitter)

Co Konijn ✝

Ger van der Hoek

Theo Bijvoet

Jan Kok


Oud leden

Bekende oud-voorzitters uit het verleden waren Dirk de Jong (37 jaar voorzitter!!) Klaas Boots, Nico de Jong en Henk van der Veen. Maar ook veel andere bekende Wijdewormer-namen hebben in het verleden hun bijdrage geleverd in het Oranjecomité zoals: Piet Middelburg, Ebbel Wijkstra, B. Cavaljé, mw van de Hengel (1e vrouwelijke lid) Henk Meester, Leo Haverkort, Cor Konijn, Cor Visser sr, Cor Visser jr., Hessel Anjema, Jaap Jongsma, Andries Jongsma, Piet Prins, Herbert Kamphuis, Klaas Langman, Elles de Jong, Hans Peter Dukker, Jan Koopman, Klaas Brevé, Guustha Konijn en vele anderen.

 

 

Oud voorzitter Henk van der Veen ontvangt de bondsvlag van de Bond van Oranjeverenigingen

De notulen van de gemeente Wijdewormer van 16 oktober 1896 waarin besloten wordt een Oranje commissie op te richten